Een frisse blik op je ROI

ROI Lean Six Sigma

Wat is ROI?

De ROI is de afkorting voor “Return On Investment”, wat staat voor een berekening die iets zegt over de terugverdientijd van een investering. De berekening is ook nog eens heel simpel en ééndimensionaal: je berekent de opbrengst van de investering en deelt dat door de kosten. Maar is dat de enige manier om naar de verdiensten te kijken?
Ik denk van niet. Laten we eens kijken als we dit benaderen vanuit de drie P’s; People, Planet en Profit.
Laten we vanuit historisch perspectief maar met de laatste beginnen.

1. Profit

Eerst maar een paar saaie voorbeelden, zodat je weer weet hoe het ook alweer zat. Stel, er is een investeerder die 1000 euro investeert in een pizza bakkerij. Een jaar later verkoopt de investeerder het aandeel voor 1200 euro. De ROI kan worden berekend door de winst (1200 – 1000 = 200) te delen door de kosten (1000). De ROI wordt dan 200/1000 = 20%.
En als je 10.000 euro in jouw bedrijf investeert en de maandelijkse omzetstijging is daardoor 500 euro, dan is de terugverdientijd (ROI) twintig maanden (10.000/500). Twee voorbeelden met overzichtelijke getallen. Het ziet er goed uit en we weten daarom dat dit verantwoorde investeringen zijn. Michael George is in zijn boek “Lean Six Sigma” (2002) ook vrij uitgesproken over de ROI(C): de focus moet liggen op (Lean Six Sigma) projecten waarbij de hoogste ROI wordt behaald.
Helder? Ja natuurlijk, maar er is iets aan de hand. Je kijkt naar euro’s die op korte termijn verdiend kunnen worden. En je negeert de lange termijn doelstellingen van organisaties. Het is een zienswijze die er vanuit gaat dat de economie centraal staat. Een economie die moet blijven groeien omdat al het andere daarvan afhangt. Het is interessant om te onderzoeken wat er gebeurt als we de mensen die in die economie functioneren eens centraal zetten.

2. People

Om wie gaat het nu echt in organisaties? Het draait uiteindelijk om mensen; medewerkers en klanten. Benader je ROI dan ook eens vanuit het aspect “mens”. Wat leveren je investeringen op aan tevreden klanten? Veel organisaties zullen dat 1-op-1 te vertalen naar Profit. Men stelt bijvoorbeeld dat een tevreden klant meer of vaker koopt. Waarom zou je als CEO alleen varen op spreadsheets? Je weet dat tevreden klanten ook trouwe klanten zijn. Is dat niet voldoende? Een visie waarbij de klant centraal staat, stuurt dus niet alleen op kosten en baten, maar ook op klantwaarde. Durf je als organisatie de mens achter de klant als uitgangspunt te nemen?
En wat dacht je van gelukkige medewerkers? Ook lastig in een paar financiële waarden uit te drukken. Je kunt het financieel maken door te stellen dat gelukkige mensen productiever zijn, maar het blijkt in de praktijk om veel meer redenen heel prettig werken in een organisatie waar mensen het naar hun zin hebben. Durf je dat dan ook naast de financiële waarden als beleidsrichtlijn neer te leggen? Ja? Mooi, want als je dat durft, is er altijd nog een grotere uitdaging…

3. Planet

Hoe verhoudt het handelen van jouw organisatie vandaag zich tot de klanten van de toekomst? In welke wereld wil je dat die klanten leven? En hoe draagt jouw organisatie bij aan die leefbare wereld? Als je daarover gaat nadenken, wordt het relevant om wereld om je heen met respect te behandelen. Bijvoorbeeld door de grondstoffen voor je toekomstige klanten te recyclen, door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken of geen mensen meer uit te buiten. Dan ben je bezig met de betekenisvol ondernemen. Dan kun je jouw klanten, nu en in de toekomst, bedienen vanuit een integrale visie.

Return on Inspiration

Je staat als organisatie sterker als je bij investeringen breder kijkt dan terugverdientijd. Ik ben ervan overtuigd dat je met een brede visie een inspirerend bedrijf hebt. Inspirerend voor medewerkers en klanten. Voor mij staat vanaf nu ROI voor Return on Inspiration. Daarmee ben je klaar voor ondernemen in de 21ste eeuw.

Reacties zijn gesloten.