Maarten Nijman

MaartenkleinKun je wat vertellen over je achtergrond?
“Ik kom uit de financiële wereld waar ik sinds 1996 bij grote dienstverleners als ING, AMEV en NN heb gewerkt. Eerst als consultant, later in vaste dienst. Sinds 2004 heb ik me verder gespecialiseerd op het gebied van het verbeteren van processen met behulp van Lean Six Sigma (LSS): een verbetermethode die als doel heeft productieprocessen te optimaliseren. Voor mij blijft het verbeteren van de kwaliteit van processen altijd een prachtige bezigheid. En sinds ik in 2010 de financiële wereld heb losgelaten, wordt het breder en leuker!”

Waarom is het verbeteren van processen zo leuk?
“Het inzicht dat je mensen in organisaties kunt geven – dat ze anders naar hun eigen werk gaan kijken. In plaats van te zeggen: ‘zo doen we het altijd al’, zie je dat iedereen opeens gaat zoeken naar verbetering. En ik kwam erachter dat het mij niet zozeer om de processen gaat, maar om de mensen. Dat was voor mij de belangrijkste motivator om me te blijven ontwikkelen tot het niveau van Master Black Belt.”

Verbeter je dan de mensen of de processen?
Het is breder dan dat, het gaat om wat de organisatie op lange termijn wil bereiken én wat de medewerkers daarbij kunnen betekenen. Bovendien kun je in die combinatie duurzaamheid toevoegen als richting voor alle verbeteringen. Het is een kunst om deze drie aspecten op één lijn te brengen. Ik hou van mensen die willen veranderen om te verbeteren. Verbeteren blijkt achteraf altijd makkelijk: het vraagt wel een creatieve, analytische én resultaatgerichte aanpak. Ik werk vanuit de volgende waarden:

  1. Het ontwikkelen van mensen staat centraal: kennis en inzicht brengt mensen in beweging.
  2. Handelen vanuit een duurzame visie: korte termijn winst is ondergeschikt aan de echte doelstelling.
  3. Theorie en praktijk zijn altijd verbonden: met je laarzen in de blubber – de blik op de werkvloer
  4. Inzichtelijk maken van oorzaak en gevolg: we gaan echte oorzaken aanpakken.
  5. Compassie is aanjager van passie: iedereen werkt graag daar waar iedereen plezier in z’n werk heeft.

Worden mensen dan ook gelukkiger van LSS?
“Dat kan, maar het hoeft niet. Ik ken organisaties waar hard wordt gewerkt aan het verbeteren van processen, maar de mensen niet kunnen excelleren. Het is belangrijk om de dimensie ‘geluk’ mee te nemen in de verbeteringen die je doorvoert. Anders heb je het nog steeds over sub-optimalisatie. Ook al ervaren veel organisaties dat niet direct zo. Het geluk van medewerkers is van groot belang voor de vitaliteit van een organisatie.”

En wat is de relatie met het duurzaam inrichten van processen?
“Ik ben altijd al bezig met processen sneller en voorspelbaarder maken. Voor mij was het echt een eye-opener om te beseffen dat je de LSS aanpak ook kan inzetten om organisaties te helpen hun processen duurzamer in te richten. Natuurlijk worden daardoor ook kosten verlaagd. Dit wordt echt de toekomst: een duurzame en effectievere organisatie. Een focus op de lange termijn. Het was onlangs dat ik hoorde: ‘duurzaamheid is geluk in de toekomst’ en dat spreekt mij wel aan.”

Moeten organisaties de lange-termijn doelstellingen prioriteit gaan geven?
“In ons huidige systeem wordt geld en groei centraal gesteld. Ik heb genoeg situaties gezien waarin dit wordt vertaald naar korte termijn denken. Natuurlijk moet je geld hebben om een project te kunnen starten. Veel organisaties ervaren met LSS de voordelen van het wegnemen van bronoorzaken voor hun problemen en het verminderen van verspilling en terugdringen van variatie. Maar als het gaat over duurzaamheid hapert dat denken. Dan gaan organisaties opeens weer kijken naar dure, grote investeringen in energie installaties etc.. Duurzaam werken kan óók vanuit de LSS aanpak en het levert direct kostenvoordeel op. Het is echt een vooroordeel dat duurzaam duur zou zijn.”

Soms is duurzaam toch wel duurder, of in ieder geval een flinke investering?
“Zaken als uitputting van grondstoffen of schade door klimaatverandering zijn problemen die we niet kunnen doorschuiven naar de volgende generaties. En dat klopt in meerdere opzichten, want je ziet dat onze generatie er al problemen mee krijgt, ook als ondernemer. Investeringen gaan dus wel renderen, want bijvoorbeeld de grondstofprijzen blijven stijgen. In een gemiddelde berg afval zit al meer waardevolle metalen per ton dan in sommige mijnen. Soms gaan de kosten wel voor de baten uit, maar ondernemen is vooruitkijken. Koplopers in het bedrijfsleven doen dat al jaren, die hebben een visie op afval, op grondstof en op CO2 uitstoot.”

En wat betekent Pure and Lean?
“Ik vind het een prachtige uitdaging om met mijn kennis en ervaring organisaties te inspireren om zinvolle verbeteringen door te voeren. Ik zie dat bedrijven met een goede invoering van LSS ook hun medewerkerstevredenheid verhogen.”

Meer informatie over Maarten Nijman vind je op Linked-In.

Reacties zijn gesloten.