Maarten Nijman

Maartenklein

Kun je wat vertellen over je achtergrond?
“Ik kom uit de financiële wereld waar ik sinds 1996 bij grote dienstverleners als ING, AMEV en NN heb gewerkt. Eerst als consultant, later in vaste dienst. Sinds 2004 heb ik me verder gespecialiseerd op het gebied van het verbeteren van processen met behulp van Lean Six Sigma (LSS): een verbetermethode die als doel heeft productieprocessen te optimaliseren. Uiteindelijk ben ik vanuit die positie me verder gaan verdiepen in veranderprocessen en transities. En vanuit het idee van het vinden van bron-oorzaken van problemen kwam ik tot het inzicht dat onze economische theorie voor flink wat problemen zorgt in onze samenleving. Daarom ben ik nu actief bezig bij Our New Economy

Waarom is dat zo belangrijk?
“Het inzicht dat je mensen kunt geven – dat ze anders naar gaan denken over vanzelfsprekendheden in onze samenleving. In plaats van te zeggen: ‘we kijken wat het kost en oplevert’ kunnen we ook het gesprek voeren over wat we waardevol vinden in een bredere context. Je zou kunnen berekenen dat financieel gezien drie graden temperatuurstijging best ok is, maar voor het leven op deze planeet – de mensheid voorop – betekent het dat we aansturen op uitsterving.”

Verander je dan de mensen?
Het gaat om het hele systeem, dat maakt het een flinke uitdaging. Want wat wil een organisatie op lange termijn bereiken én wat kunnen de medewerkers in de organisatie betekenen. Duurzaamheid wordt de richting voor alle verbeteringen. Ik werk vanuit de volgende waarden:

  1. Het ontwikkelen van mensen staat centraal: kennis en inzicht brengt mensen in beweging.
  2. Handelen vanuit een duurzame visie: korte termijn winst is ondergeschikt aan de echte doelstelling, dit noemen we steeds vaker “purpose“.
  3. Theorie en praktijk zijn altijd verbonden: met je laarzen in de blubber – de blik op de werkvloer en bij de stakeholders.
  4. Inzichtelijk maken van oorzaak en gevolg: we gaan echte oorzaken aanpakken.
  5. Compassie is aanjager van passie: iedereen werkt graag daar waar iedereen plezier in z’n werk heeft.

Worden mensen dan ook gelukkiger?
“Dat kan, maar misschien niet meteen. Tegelijk ken ik veel organisaties die nog steeds bezig zijn met het najagen van korte termijn winstgroei en het aandeelhoudersbelang. Daar worden medewerkers vaak ook ongelukkig van: het botst steeds harder met wat ze zelf waarnemen in de samenleving. Het geluk van medewerkers is van groot belang voor de vitaliteit van een organisatie.”

Moeten organisaties de lange-termijn doelstellingen prioriteit gaan geven?
“In ons huidige systeem wordt geld en groei centraal gesteld. Ik heb telkens weer situaties gezien waarin dit wordt vertaald naar korte termijn denken. Nu winst maken, straks de rommel opruimen. Natuurlijk moet je geld hebben om in je dagelijkse behoeften te voorzien. En als bedrijf moet je omzet maken. Na groei kom je in een fase van volwassenheid, dan stopt de groei toch? Maar bij sommige bestuurders hapert dat denken. Er blijft een fixatie op groei en al het andere raakt ondergeschikt. Die reflex is zinloos, want het gaat ten koste van onze planeet en daarmee onszelf.”

En wat betekent Pure and Lean?
“Ik vind het een prachtige uitdaging om met mijn kennis en ervaring mensen te inspireren. Oprecht en vanuit het idee dat het ook écht beter kan.”

Meer informatie over Maarten Nijman vind je op Linked-In.

Reacties zijn gesloten.