Maarten Nijman

Maartenklein

Kun je wat vertellen over je achtergrond?
“Ik kom uit de financiële wereld waar ik sinds 1996 bij grote dienstverleners als ING, AMEV en NN heb gewerkt. Eerst als consultant, later in vaste dienst. Sinds 2004 heb ik me verder gespecialiseerd op het gebied van het verbeteren van processen met behulp van Lean Six Sigma (LSS): een verbetermethode die als doel heeft productieprocessen te optimaliseren. Voor mij blijft het verbeteren van de kwaliteit van processen altijd een prachtige bezigheid. En sinds ik in 2010 de financiële wereld heb losgelaten, wordt het breder en leuker!”

Waarom is het verbeteren van processen zo leuk?
“Het inzicht dat je mensen in organisaties kunt geven – dat ze anders naar hun eigen werk gaan kijken. In plaats van te zeggen: ‘zo doen we het altijd al’, zie je dat iedereen opeens gaat zoeken naar verbetering. En ik kwam erachter dat het mij niet zozeer om de processen gaat, maar om de mensen. Dat was voor mij de belangrijkste motivator om me te blijven ontwikkelen tot het niveau van Master Black Belt.”

Verbeter je dan de mensen of de processen?
Het is breder dan dat, het gaat om wat de organisatie op lange termijn wil bereiken én wat de medewerkers daarbij kunnen betekenen. Bovendien kun je in die combinatie duurzaamheid toevoegen als richting voor alle verbeteringen. Het is een kunst om deze drie aspecten op één lijn te brengen. Ik hou van mensen die willen veranderen om te verbeteren. Verbeteren blijkt achteraf altijd makkelijk: het vraagt wel een creatieve, analytische én resultaatgerichte aanpak. Ik werk vanuit de volgende waarden:

  1. Het ontwikkelen van mensen staat centraal: kennis en inzicht brengt mensen in beweging.
  2. Handelen vanuit een duurzame visie: korte termijn winst is ondergeschikt aan de echte doelstelling, dit noemen we steeds vaker “purpose“.
  3. Theorie en praktijk zijn altijd verbonden: met je laarzen in de blubber – de blik op de werkvloer en bij de stakeholders.
  4. Inzichtelijk maken van oorzaak en gevolg: we gaan echte oorzaken aanpakken.
  5. Compassie is aanjager van passie: iedereen werkt graag daar waar iedereen plezier in z’n werk heeft.

Worden mensen dan ook gelukkiger van betere processen?
“Dat kan, maar het hoeft niet. Ik ken organisaties waar hard wordt gewerkt aan het verbeteren van processen, maar de mensen niet kunnen excelleren. Ik ken organisaties die bezig zijn met het najagen van korte termijn winstgroei en het aandeelhoudersbelang. Daar worden medewerkers vaak ongelukkig van. Het is belangrijk om de dimensie ‘geluk’ mee te nemen in de verbeteringen die je doorvoert en een ecologisch perspectief te hanteren: de lange termijn, en dus meerdere generaties vooruitkijken. Anders heb je het nog steeds over sub-optimalisatie. Ook al ervaren veel organisaties dat niet direct zo. Het geluk van medewerkers is van groot belang voor de vitaliteit van een organisatie.”

En wat is de relatie met het duurzaam inrichten van processen?
“Ik was altijd al bezig met processen sneller en voorspelbaarder maken. Voor mij was het echt een eye-opener om te beseffen dat je die aanpak ook kan inzetten om organisaties te helpen hun processen duurzamer in te richten. En vervolgens blijkt het ook een bruikbare mindset om naar maatschappelijke problemen te kijken. Denk aan het kijken naar onderliggende oorzaken, naar samenhang, naar empowerment, naar de focus op de lange termijn. Het was onlangs dat ik hoorde: ‘duurzaamheid = geluk in de toekomst’ en dat spreekt mij wel aan.”

Moeten organisaties de lange-termijn doelstellingen prioriteit gaan geven?
“In ons huidige systeem wordt geld en groei centraal gesteld. Ik heb telkens weer situaties gezien waarin dit wordt vertaald naar korte termijn denken. Nu winst maken, straks de rommel opruimen. Natuurlijk moet je geld hebben om je in onze maatschappij te kunnen onderhouden en als bedrijf moet je omzet maken. Na groei kom je in een fase van volwassenheid, dan stopt de groei toch? Maar bij bedrijven en bestuurders hapert dat denken. Dan gaan organisaties opeens weer kijken naar meer groei en raakt al het andere ondergeschikt. Die reflex is zinloos, want het gaat ten koste van onze planeet en (daarmee) onszelf.”

En wat betekent Pure and Lean?
“Ik vind het een prachtige uitdaging om met mijn kennis en ervaring mensen te inspireren. Oprecht en vanuit het idee dat het ook écht beter kan.”

Meer informatie over Maarten Nijman vind je op Linked-In.

Reacties zijn gesloten.