Interview: Toekomst of Tools?

Lean toekomst toolsAfgelopen weekend verscheen er een interview met mij in een bijlage bij de Elsevier. Er kwamen leuke reacties binnen. Men vond het zeer herkenbaar dat organisaties wel graag met duurzaamheid aan de slag willen, maar er eigenlijk niet aan toe komen om initiatieven op dat gebied op te starten.

Hieronder lees je de tekst van het interview.

Kijk naar de toekomst, niet naar de tools

INTERVIEW met Maarten Nijman
Lean Six Sigma leidt tot succesvolle verbeteringen als de focus gericht is op heldere doelen voor lange termijn. Maarten Nijman, eigenaar van Pure & Lean, licht toe hoe je toekomstgericht kunt verbeteren.

Wat is voor jou de kern van Lean Six Sigma?
“Je hoort altijd dat het gaat om waarde leveren aan jouw klant, de Voice of the Customer. De klant bepaalt wat waardevol is aan jouw producten of diensten. Volgens mij moet je dan vooral kijken waar jouw organisatie over 10, 20 of 50 jaar staat. De laatste jaren liggen er steeds meer vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zoals minder CO2-uitstoot, minder energieverspilling of recycling van afval. Hoe lever je waardevolle producten of diensten en los je tegelijk duurzaamheidsvraagstukken op? Ik ondersteun graag bedrijven bij het oplossen van die soms ogenschijnlijke tegenstelling.”

Kijk je daarvoor zoveel jaar vooruit?
“Ja, je moet voorbij de waan van de dag kijken. Je wilt niet dat medewerkers continu ‘brandjes blussen’. Natuurlijk kun je met Lean Six Sigma kort-cyclisch verbeteren, maar wie zijn jouw klanten in 2030 en wat hebben zij dan nodig? Met die vraag wordt het logisch om duurzaamheid op te nemen in de doelstellingen. Je gaat dan werken met respect voor mensen en onze planeet. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat medewerkers excelleren als hun werk betekenisvol is.”

Duurzaam ondernemen laat mensen excelleren?
“Zo kan je het wel zien. Het feit dat je samen doelen formuleert op de lange termijn betekent dat je echt in elkaar investeert en het is bovendien een positief signaal richting de maatschappij en jouw klanten.”

Vereist dat andere tools?
“Kennis van de LSS-tools behoed je voor projecten die geen duurzame verbeteringen opleveren, het blijven natuurlijk nuttige hulpmiddelen. Maar duurzaam ondernemen is vooral een kwestie van een heldere visie. Die visie maakt de keuzes en tussenliggende stappen ook duidelijker.”

En wat is jouw rol daarbij?
“Ik help organisaties op creatieve wijze richting te bepalen en deel mijn kennis over duurzaamheid en Lean Six Sigma tijdens de verbetertrajecten.”

Reacties zijn gesloten.