Duurzaam

Duurzaamheid is belangrijk

Een ondernemer die aan Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen (MVO) doet, kan op extra belangstelling rekenen. En een duurzame leverancier is voor de klant een zorg minder. Maar wat is precies “duurzaam”? Dan gaat het om milieu, CO2 uitstoot, maar bijvoorbeeld ook de sociale omstandigheden. Iedere stap in de goede richting is welkom. Het belangrijkste uitgangspunt:
“Reduce before Recycle before Compensate”. En daar past Lean Six Sigma natuurlijk prima bij. Anders gezegd: “wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af”.

Waarom duurzaam?

Daar is een kort antwoord op mogelijk: beter zorgen voor onze planeet. Er voldoende wetenschappelijk bewijs dat het klimaat op Aarde verandert door menselijk handelen en de biodiversiteit neemt in rap tempo af. Een groeiende groep burgers wil hier graag een bijdrage aan leveren. Dit zijn ook jouw klanten. Bedrijven die een betaalbare prijs weten te combineren met een verantwoord product kunnen zeker op grote belangstelling rekenen. Door duurzaam te produceren neemt jouw bedrijf de klanten een zorg uit handen en lever je meerwaarde. Er zijn nog twee aspecten die je als ondernemer of organisatie kunt meenemen in je overwegingen:

1. Schaarste van grondstoffen

De productie van olie zal gaan pieken, de vraag is niet òf dat zo is, alleen nog wanneer precies. Dit wordt aangeduid met de term Peak-Oil en dit feit is inmiddels algemeen geaccepteerd, ook door bijvoorbeeld oliemaatschappijen. Meer informatie is te vinden op de site van stichting Peakoil Nederland. Peak-Oil heeft uiteindelijk consequenties voor de energieprijs, maar ook de prijs van andere grondstoffen. Handig dat het terugdringen van energiekosten dus ook op de lange termijn goed ondernemen is.

2. De kredietcrisis

Met een kwetsbare wereldeconomie als gevolg van de kredietcrisis is het niet eenvoudig om grote investeringen te doen. Om alle geschetste problemen van Peak-Oil en klimaatverandering op te lossen zijn innovatieve oplossingen nodig. Dat kan veel geld kosten, geld dat niet altijd direct beschikbaar is. Door binnen de organisatie baanbrekende verbeteringen door te voeren met de Lean Six Sigma methodiek, ontstaat er budget om andere verstandige investeringen te kunnen doen.

Reacties zijn gesloten.