Hoe word je gelukkig?

Als ik denk aan een duurzame samenleving word ik wel blij. Ik bedoel dan een wereld waarin we in welvaart leven op een wijze die ook alle toekomstige generaties in staat stelt in welvaart te leven. Door continu te verbeteren kun je waardevolle zaken realiseren voor een wereld die frequent in crisis verkeert. Tegelijk ervaren we dat er vaak weinig oog is voor het geluk van mensen, alsof het een “prettig extraatje” is binnen organisaties, instituten en samenleving als geheel. Een merkwaardige tweestrijd.

Duurzaam maakt gelukkig

De goede Lean coaches stellen dat we slimmer kunnen omgaan met menselijk talent, met productiemiddelen en met energie. En dat dit ook leuk is om te doen. De Engelse term voor verspilling is “waste”, ook te vertalen als “afval”. Ideeën als Cradle-to-Cradle staan dicht bij het Lean denken, maar dat moeten sommige Lean coaches nog wel gaan zien.

Niet dat het zo ingewikkeld is, want de Lean Six Sigma aanpak maakt zicht sterk voor het oplossen van de oorzaken van problemen, in plaats van het bestrijden van symptomen. Dit sluit naadloos aan op de aanpak die volgens mij nodig is voor het inrichten van een duurzame wereld.

In de loop van de jaren zijn veel boeken verschenen over Lean en Six Sigma. csrplaatje Op een paar uitzonderingen na, zijn er weinig boeken die een duurzame ontwikkeling koppelen aan de Lean Six Sigma aanpak. Dat is een gemiste kans.

De wereld verandert nu snel: Nieuwe business modellen, economie 2.0, deeleconomie, circulaire economie en vergelijkbare termen worden langzaam gemeengoed. Hype of niet? De vraag naar een duurzame verbeteraanpak groeit sneller dan velen hadden gedacht. Uit een global CSR study blijkt dat het merendeel van de mensen het liefst kiest voor een bedrijf met een goed MVO beleid. Bijna de helft geeft aan te willen switchen bij gelijke prijs en kwaliteit.

En dat is ook belangrijk voor medewerkers

Een andere categorie boeken met een stijgende oplage is die van “geluk”. In de samenleving ontstaat onrust nu het vrije marktdenken en het maximaliseren van aandeelhouderswaarde leidt tot uitputting van mensen en hun leefomgeving. Veel energie wordt verspild aan het maximaliseren van groei van winst met behulp van het achterhaalde “kosten besparen”. Klanten en medewerkers zijn ondergeschikt aan dit groeiverslaafde verlangen van de organisatie. Het is achterhaald om ons te beperken tot de term efficiëntieverbetering. Liever ontwikkelen wij een methode die een positieve bijdrage kan leveren aan de kernwaarde van mensen; welzijn en vitaliteit.

Een goede uitvoering van het verbeteren van organisaties leidt ook tot een omgeving waar mensen weer kunnen excelleren. We herijken doelmatigheid van organisaties in dat wat ze willen bereiken. De vraag die volgens ons centraal staat is: hoe kunnen klanten en medewerkers gelukkiger worden?
Een prachtige definitie van wat wij met een verbetering in organisaties voor ogen hebben, is deze definitie van duurzaamheid:

“geluk nu en in de toekomst”.

Alleen een organisatie die op een duurzame wijze werkt aan het geluk van haar medewerkers, haar huidige én toekomstige klanten, zal maximaal zijn voorbereid op het ondernemen in de 21ste eeuw.

Kijk voor meer informatie ook naar de cursussen en masterclasses.

Reacties zijn gesloten.