Een helder verbeterdoel

michaelgoodin / Foter / CC BY-NC-ND Als je helder hebt welk probleem je wilt oplossen met het verbeterproject, zul je ook helder moeten maken wat je wilt bereiken. En dat … Lees verder →

Het proces in beeld

CJS*64 A man with a camera / Foter / CC BY-ND Wat is eigenlijk een proces? Een hele nette definitie van een Proces is: “aaneengeschakelde activiteiten om één of meer … Lees verder →

Een Goed Probleem

Nando.uy / Foter / CC BY-NC-SA Misschien een verwarrende titel? Want we willen toch helemaal geen problemen, zeker geen goede (grote) problemen. Ik bedoel het iets anders… Welk probleem wil … Lees verder →

PDCA in de praktijk

Veel organisaties kennen, of hebben wel eens gehoord van de cyclus “Plan Do Check Act”. In de praktijk past men toch vooral Plan en Do het meeste toe. Een eenvoudig … Lees verder →

Fact Based werken met Lean

“Werken jullie fact based?” “Ja, natuurlijk, we werken Lean”. Veel organisaties die de Lean aanpak hanteren, weten dat het verstandig is om je te baseren op feiten en niet op … Lees verder →

Het vitaliteitsmodel

Meer Flow in mensen en processen In sommige organisaties zijn medewerkers zeer betrokken, in andere organisaties is daarvan geen sprake. In de ene organisatie lopen de processen vlekkeloos, de proces … Lees verder →

Hoe word je gelukkig?

Als ik denk aan een duurzame samenleving word ik wel blij. Ik bedoel dan een wereld waarin we in welvaart leven op een wijze die ook alle toekomstige generaties in … Lees verder →

Masterclass “happy process”

Klanten gelukkig maken en werken met plezier Slechts 9% van de medewerkers is echt betrokken bij de organisatie. Hoe zit dat in jouw organisatie? Kun jij als manager jouw medewerkers … Lees verder →

(Re)organisatie als een moestuin

Het bedrijf gaat op de schop, er moet beweging in vastgeroeste patronen. De nieuwe manager op de afdeling – dat geeft nieuwe inzichten. Teams samenvoegen verhoogt efficiency en het is … Lees verder →