MVO met Lean & Green

Een MVO beleid met grote impact, hoe kun je alle medewerkers betrekken?

Het blijkt een lastig vraagstuk: “wat moet onze organisatie met het MVO beleid?” MVO is een brede term; van idealisme tot “greenwashing”. Juist in deze extremen is het lastig om de hele organisatie mee te krijgen. Ons advies is om een fact-based benadering te kiezen.

We geven hiervoor de volgende tips:

1) Businesscase
Een project met geringe kans van slagen of negatieve opbrengsten leidt tot groot afbreukrisico van de MVO doelstelling. Selecteer dus projecten met een hoge slaagkans, een goede businesscase en voldoende draagvlak in de organisatie. Met deze criteria is de kans groot dat het projectresultaat binnen – en buiten – de organisatie een grote impact heeft. De vervolgvraag is natuurlijk: “waar vind ik de businesscase?” Een geschikte plaats is bij de poorten van het bedrijf. Dat hoeft niet letterlijk, hoewel dat heel verhelderend kan zijn. Bekijk (analyseer) wat er binnenkomt aan goederen, wat er uit gaat aan producten en bekijk de afvalstromen. Vragen die behulpzaam zijn: Is het afval echt afval? Wat is de verhouding afval / geproduceerde goederen? Komen er giftige stoffen binnen en wie moet er mee werken? Is de wijze van aanlevering logisch (veel verkeersbewegingen)?

2) Toon urgentie aan
Het is belangrijk dat topmanagement de urgentie van MVO onderschrijft. Dus is het belangrijk om helder te maken wat er de komende jaren verandert:

  • Beschikbaarheid van grondstoffen, zoals olie, tegen het huidige tarief is niet vanzelfsprekend.
  • Vervuiling, verspilling en misbruik van goedkope arbeidskracht wordt niet meer getolereerd. Greenwashing wordt regelmatig op pijnlijke wijze in de media blootgelegd.
  • Organisaties die serieus bezig zijn met MVO doelstellingen gaan vaker hun ketenpartners aanspreken op hun MVO gedrag (en niet alleen op certificaten). Achterblijven is dan geen optie meer.

Een bewuste organisatie bereidt zich voor op de problematiek van grondstof schaarste. Als je hier onvoldoende mee bekend bent, is het een goed startpunt om je te verdiepen in de benodigde grondstoffen voor de organisatie en op zoek te gaan naar de verwachte voorraden.

3) “Lean” zonder Green: kansen laten liggenMVO beleid met Lean and Green
Veel bedrijven zijn bezig met procesverbetering. Een populaire aanpak is Lean SixSigma. Als de MVO aspecten niet worden meegenomen, betekent het dat je kansen laat liggen. De Lean aanpak stelt “reductie van verspilling” in het proces centraal. Voor een organisatie die met MVO bezig is, ligt de link naar duurzaamheid voor de hand. Dan is het vanzelfsprekend om kosten te verlagen door energiebesparing, terugdringen van afval en verbeteren van menselijk welzijn.

4) “Ik geloof niet in klimaatverandering”
Er geldt dat (bijna) niemand tegenstander is van een beter milieu of betere arbeidsomstandigheden. Dat we dit niet direct omzetten in actie heeft voor een deel met milieu-moeheid en scepsis te maken. Hoe voorkom je die scepsis in de organisatie? De bovenstaande punten helpen hierbij. Voor het gemak vertaald naar motivatie:

  • Commitment vanuit het management is een belangrijke voorwaarde. Als de top het niet wil, dan kost het veel moeite. Vooral met een goede businesscase is hier veel te bereiken.
  • De ervaring is dat het aandragen van goede informatie over problematiek een enorm verschil maakt: leg eens uit wat Piekolie is.
  • Binnen concrete thema’s kunnen medewerkers aan de slag om verbeterprojecten te zoeken (denk aan thema’s zoals: papierloos, minder kilometer, duurzaam & lekker of lokale producten). Iedereen kan initiatieven opstarten met goedkeuring & support van het management team.

En iedereen weet dat de organisatie hiermee vaak gratis positieve aandacht krijgt in de media.

5) ISO26000
Deze nieuwe ISO 26000 heeft voldoende potentie om de komende jaren uit te groeien tot de wereldwijde gezaghebbende MVO-standaard. ISO wil MVO stimuleren zodat organisaties activiteiten ontplooien die verder strekken dan huidige wet- en regelgeving. De ISO 26000 richtlijn biedt handreikingen, zoals tools om relevantie en significantie van MVO activiteiten in kaart te brengen. Het is een aanbeveling om je eens in deze richtlijn te verdiepen.

Reacties zijn gesloten.