Leren = doen

Het is je vast wel eens overkomen; een training – vaak nog in de avonduren – in een zalencomplex waar een trainer in rap tempo de workshop faciliteert. De trainer … Lees verder →

PDCA in de praktijk

Veel organisaties kennen, of hebben wel eens gehoord van de cyclus “Plan Do Check Act”. In de praktijk past men toch vooral Plan en Do het meeste toe. Een eenvoudig … Lees verder →