Lean Innovation

Innovatie is hip.

Innoveren met behulp van de inzichten uit Lean is zeker hip sinds het uitkomen van het boek “the Lean Startup” (Eric Ries, 2011). En de link tussen Lean en innovatie is ook niet vreemd. Lean gaat immers om snelheid, om leveren wat de klant vraagt en alles in één keer goed doen. Kortom, met die principes ga je de innovatie in één keer goed doen! Lees verder

Lean process walk
Thomas Leuthard CC BY

… ook wel “process walk” of “Gamba Walk” genoemd. Ik heb het dan over een aantal medewerkers van een organisatie dat letterlijk gaat lopen; lopen langs alle verschillende stappen in het proces. Ze beginnen bij de klantvraag en lopen langs alle werkplaatsen waar aan het product of de dienst wordt gewerkt, tot het einde van het proces, waar de oplevering aan de klant plaatsvindt. Ze volgen bijvoorbeeld een werkbon, een factuur of een product. Lees verder

PDCA verbeteren Lean CirkelBij het bestuderen van de filosofie van Lean, kom je een hele reeks aan Japanse begrippen tegen. Gekscherend zeg ik wel eens dat het een cursus Japans is: Hoshin, Kaizen, Kata
Het is helaas niet anders; om te communiceren over het vakgebied heb je een gezamenlijke taal nodig. Toch kan de gezamenlijke taal ook een belemmering zijn in ons waarnemen. We bestuderen de woorden en hun bijbehorende Lean Tools. We doorzien echter niet altijd de achterliggende gedachte. Dat is jammer. Graag geef ik je uitgebreid inzicht in de verbetercyclus van Deming en de impact op organisatieverbetering. Lees verder

5 tips Lean verbeterproject
Gregory Bastien / CC BY-NC-ND

Als je aan de slag gaat met Lean zijn er vele valkuilen. Zonder compleet te zijn, heb ik vijf tips voor je om van je eerste Lean verbeterproject een succes te maken.

1. Definieer het doel in in het verlengde van het probleem
Bij het vaststellen van de problemen in het proces raakt soms ‘de bedoeling’ een beetje kwijt. Soms raak ik de rode draad van verbeterprojecten van cursisten kwijt. Dan heeft de probleembeschrijving betrekking op iets anders dan het beoogde resultaat. De probleembeschrijving gaat dan bijvoorbeeld over een te groot aantal voorschriften of onnodige terugkoppeling. Het beoogde resultaat is dan opeens lagere kosten. Lees verder

Poka Yoke in Lean Six Sigma projectenPoka Yoke wordt meestal vertaald met de term: “voorkomen van (onbedoelde) fouten”. Het is een begrip dat je vaak tegenkomt bij Lean en Lean Six Sigma. Mooi, om een product zonder fouten te hebben… Maar hoe ontwikkel je een product, een productiestap of een dienst op zo’n manier dat het niet meer fout kan gaan? Daarvoor doorloop ik de 8 stappen van Mistake Proof design. Je hoeft overigens niet alle stappen te doorlopen, soms ben je al eerder klaar met je Poka Yoke design. Lees verder

Home Improvement Needs
michaelgoodin / Foter / CC BY-NC-ND

Als je helder hebt welk probleem je wilt oplossen met het verbeterproject, zul je ook helder moeten maken wat je wilt bereiken. En dat is dus niet “het succesvol doorlopen van het Lean Six Sigma project”.

Wat is een doelstelling?

Natuurlijk wil je een succesvol project, maar die bovenstaande doelstelling beantwoordt niet de vraag wat er voor de klanten bereikt moet worden.
Veel mensen zijn blij als een geformuleerde doelstelling SMART is geformuleerd. Je legt dan vast WAT je gaat bereiken met het verbeterproject. Bijvoorbeeld een 30% reductie van defects. Of een verkorting van de doorlooptijd van het proces met 50%.
Met de PDCA-cyclus van Demming in het achterhoofd, hou ik het vooral een doelstelling die Check-baar is. Vanuit een PDCA-cyclus wil je de doelstelling beschrijven in Plan op zo’n manier dat je tijdens Check kunt vaststellen of je het doel bereikt hebt. Lees Verder

Tips Lean Six Sigma project Charter verbeteren
Armando G Alonso ✈︎ / Foter / CC BY-NC-SA

Als Master Black Belt zie ik regelmatig LSS Project Charters voorbij komen. Graag deel ik een paar veel gemaakte fouten met jullie.
Een Project Charter is een levend document dat ter voorbereiding op de Tollgate (het overleg met opdrachtgever, proces owner en Champion) wordt bijgewerkt met de meest recente inzichten. Het bevat de belangrijkste kenmerken van een Lean Six Sigma verbeterproject. Iedere Charter kan altijd scherper, korter, helderder, … kortom: het kan altijd beter. Maar wanneer is een Charter echt niet goed genoeg? En daarmee bedoel dat er een grote kans ontstaat dat het project niet de juiste verbeteringen zal opleveren. Lees verder

Steps
CJS*64 A man with a camera / Foter / CC BY-ND

Wat is eigenlijk een proces?

Een hele nette definitie van een Proces is: “aaneengeschakelde activiteiten om één of meer doelen te bereiken.” Een proces omschrijft dus eigenlijk de manier waarop de activiteiten verlopen en hoe ze zich ontwikkelen tot een bepaald resultaat.
Dat kan van alles zijn. Hoe je van meel, water en gist een brood maakt, hoe je van huis naar de bakker gaat en brood koopt, … of hoe je van een vraag van een klant komt tot een mooie dienst. Wiliam Edwards Deming zei ooit: “als je dat wat je doet niet kunt opschrijven als een proces, dan snap je niet waar je mee bezig bent.Lees verder

Customer Satisfaction
agaumont / Foter / CC BY-NC-SA

Een tevreden klant komt vaker terug, vertelt aan de eigen kennissen en vrienden hoe tevreden hij of zij is en is bereid om (iets meer) te betalen voor de goede kwaliteit. Maar hoe meet je of jouw organisatie voldoende tevredenheid kunt realiseren?
Zodra duidelijk is wat de klant wil, is het de kunst dit te vertalen naar iets meetbaars. De klant geeft vaak in globale termen aan wat de wensen of eisen zijn aan de dienstverlening. Lees verder

Quantum-mechanical problems
Nando.uy / Foter / CC BY-NC-SA

Misschien een verwarrende titel? Want we willen toch helemaal geen problemen, zeker geen goede (grote) problemen. Ik bedoel het iets anders…
Welk probleem wil je met het verbeterproject oplossen? Het is een eenvoudige vraag, maar zodra je ermee aan de slag gaat, kom je nog meer vragen tegen.
Je zult snel merken dat mensen in de organisatie niet precies kunnen vertellen wat het probleem is. En je komt er achter dat er veel varianten bestaan van het probleem. Lees verder

hogeschoolIn het hoger onderwijs is Lean (of Lean Six Sigma) inmiddels een “hot item”. Steeds meer wordt er de nadruk gelegd op de prestaties van het onderwijs en gelijktijdig op tevredenheid bij studenten. Maar kan een verbetermethode die een oorsprong heeft in de productieomgeving wel iets betekenen voor het onderwijs? De resultaten die ik bij verschillende hogescholen heb gezien, bewijzen dat dit mogelijk is. Lean gaat om meer doen met minder, maar ook om leveren wat de klant vraagt, op het moment dat de klant het nodig heeft. Dat zijn precies de zaken waarop binnen het onderwijs en haar ondersteunende diensten nu steeds meer nadruk komt te liggen. Lees Verder

pdcaVeel organisaties kennen, of hebben wel eens gehoord van de cyclus “Plan Do Check Act”. In de praktijk past men toch vooral Plan en Do het meeste toe. Een eenvoudig voorbeeld vanuit een Kaizen workshop laat zien hoe je de cyclus kunt doorlopen en alle vier de stappen gebruikt.

De PDCA-Cyclus

In de praktijk kun je de PDCA-cyclus op verschillende niveaus in je organisatie toepassen. Een veel voorkomende toepassing is de Kaizen workshop. Dit is een workshop waarbij je met een aantal teamleden in een kort tijdsbestek – meestal een paar uur – probeert een specifiek probleem van een bepaalde afdeling op te lossen. Hierbij worden de PDCA stappen gezamenlijk doorlopen. Bijvoorbeeld een team bij een bank dat wil weten waarom er veel aanvragen voor een spaarrekening te laat worden behandeld. Lees verder

“Werken jullie fact based?” “Ja, natuurlijk, we werken Lean”. meten
Veel organisaties die de Lean aanpak hanteren, weten dat het verstandig is om je te baseren op feiten en niet op meningen. Maar welke feiten worden daarbij meegenomen? Het verkrijgen van de benodigde data wordt daarbij door een aanzienlijk aantal organisaties als een vanzelfsprekend en eenvoudig taakje gezien. Er is kans op meetfouten, maar dat zal de uitkomst toch niet te veel beïnvloeden?

Perfectie

Dit is een merkwaardige vooronderstelling. Lees verder

Meer Flow in mensen en processen

In sommige organisaties zijn medewerkers zeer betrokken, in andere organisaties is daarvan geen sprake. In de ene organisatie lopen de processen vlekkeloos, de proces efficiëntie ligt soms wel boven de 10%, in andere organisaties is het een bureaucratische worsteling om het werk voor elkaar te krijgen.

Onze stelling is dat plezier in het werk alleen mogelijk is als ook de processen binnen de organisatie dat ondersteunen. En andersom; goede processen zijn op zichzelf niet voldoende voor de vitaliteit van een organisatie. Daarvoor ontwikkelden Michiel Hobbelt en Maarten Nijman het vitaliteitsmodel. Continue reading