Lean vertalen naar Green

Lean is “het wegnemen van verspilling”
De link naar Green is dus wel te leggen. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt moet verspilling immers worden vermeden. Een organisatie zal deze lange termijn doelstelling pas gaan nastreven als duidelijk is dat er veel winst te behalen valt. Vanuit interesse starten organisaties eerst maar eens een paar kleine projecten. Dat lijkt een goed streven en iedere stap in de goede richting is er één. Maar als de eerste projecten niet opleveren wat er was bedacht, blijft men met een halfslachtig resultaat zitten.
Minder slecht is niet hetzelfde als helemaal goed. Niet vanuit kosten effectiviteit èn niet vanuit duurzaamheid.

Proefballonnetjes werken niet goed
Een (duurzaam) initiatief, hoe goed bedoeld ook, moet wel gedragen worden door een (duurzame) visie. Het risico is groot dat de organisatie aan de slag gaat met een verbetering die na afronding van het project wordt beoordeeld op de kosten en de directe baten. Als er geen duurzame visie is geformuleerd, valt projectresultaat ten prooi vallen aan een kille kosten analyse. Het project wordt afgerekend op de reële kosten versus een abstract gerealiseerd doel (minder vervuiling, banen voor jongeren met een leerachterstand, etc.). Dit kan pas werken als er vanuit de visie op duurzaamheid een heldere doelstelling is geformuleerd. Die doelstelling kan wel worden onderbouwd met cijfers. Bijvoorbeeld een reductie van grondstofgebruik kan worden voorzien van een cost-benefit calculatie op basis van stijgende grondstofprijzen. Veel verzekeraars zijn hun portfolio’s al aan het herzien op verwachtingen van klimaatverandering.

Ga voor perfectie
Een andere valkuil is het opzetten van een groot project waarin alle (duurzaamheids-) doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is geen enkele verspilling meer te hebben in de organisatie. Door dit doel in één keer te willen realiseren zal men hopeloos vast komen te zitten:

  • het project wordt zeer omvangrijk
  • de weerstand in de organisatie neemt toe
  • medewerkers verliezen focus (alles is belangrijk, dus kiezen wordt lastig)

Door het toepassen van de continu verbetercyclus is iedere organisatie in staat om steeds dichter bij de perfectie te komen.

De aanpak van Lean (SixSigma) met een duurzame focus
In de tabel hiernaast zijn een paar belangrijke kenmerken van Lean die gelinkt is aan een duurzame vertaling (Green).
Tabel met Lean en de Green uitbreidingen

Deze weergave is vooral een goede aanleiding om binnen een organisatie de discussie te starten over de lange termijn doelstellingen. In de tabel zie je namelijk in één oogopslag hoe de kosten-effectiviteit (Lean) volledig in lijn kan zijn met duurzaamheidsdoelstellingen (Green).

Reacties zijn gesloten.