Lean vertalen naar Green

Lean is “het wegnemen van verspilling” De link naar Green is dus wel te leggen. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt moet verspilling immers worden vermeden. Een organisatie zal deze lange termijn doelstelling … Lees verder →