Wellicht denk je nu: “gekker moet het toch niet worden”? Ik had je volledig gelijk gegeven, als ik niet toevallig het boek Denken als Leonardo da Vinci, van Michael J. Gelb was tegengekomen.Hoewel het boek voornamelijk ingaat op de wijze waarop iedereen zijn intellectuele vermogens beter kan benutten, zie ik overal raakvlakken met de werkwijze die wij Lean noemen.
De voorbeelden zal ik hier kort weergeven. Continue reading

Vaak kijken managers tevreden terug op verbetering van hun productie als de foutmarge is teruggebracht tot 1 procent. Maar is dat wel goed genoeg?

Bij het streven naar perfectie willen organisaties zich ergens op richten. In veel gevallen gebruikt men graag een herkenbaar getal. “99% goed” of “95% goed” wordt veelvuldig gebruikt als uitwerking daarvan. Maar het target kan organisaties enorm in de weg gaan zitten, ook als het gaat om continu verbeteren van de processen.
Lees verder

Het wegnemen van verspilling vraag meer dan een korte probleem – oplossing denkwijze. Als de verspilling “voorraad” wordt opgelost door alle voorraden weg te werken, kunnen andere problemen optreden. Door een productieproces volledig op basis van flow in te richten worden kosten op voorraden gereduceerd. Als alle ketenpartijen sterk gaan centraliseren, ontstaat een kwetsbaar proces. Deze les kunnen we leren na de ramp met de kerncentrale in Japan in 2011. Continue reading

We hebben al ruim vijfentwintig jaar kennis beschikbaar hoe we organisaties beter kunnen maken. Dankzij William Edwards Deming (October 14, 1900 – December 20, 1993) die in 1986 het boek “Out of the Crisis” schreef. Zijn waardevolle constateringen passen volledig bij een Lean & Green aanpak. Omdat het een lange termijnvisie voorop stelt, evenals de waarde van – en waardering voor – de werknemers. Continue reading

Duurzaamheid is een hot item. In 2010 is er in Nederland veel te doen over duurzaamheid. Dagbladen en televisie besteden er aandacht aan. Tien oktober, later elf november wordt uitgeroepen tot dag van de duurzaamheid, de overheid gaat duurzaam inkopen en duurzame webwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond.
Maar wat wordt er door de Nederlander verstaan onder “duurzaam” en “duurzaamheid”?
En hoe wordt die duurzaamheid in organisaties toegepast? Continue reading

Lean and GreenHet verschil tussen “gewoon Lean” en “Lean & Green” is niet zo groot. De aanpak is gebaseerd op dezelfde fundamenten: het wegnemen van verspillingen. Doordat Lean & Green een andere focus heeft, gaat er op gebied van kostenreductie toch een wereld open. Lees verder

Waarom Feedback?
Duurzaam verbeteringen doorvoeren, betekent: samenwerken in teams. In dit artikel worden verschillende aspecten van het geven van goede feedback behandeld. Hoe kun je op een constructieve wijze omgaan met het geven en ontvangen van feedback, zodat een sterk team ontstaat. Continue reading

Lean is “het wegnemen van verspilling”
De link naar Green is dus wel te leggen. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt moet verspilling immers worden vermeden. Een organisatie zal deze lange termijn doelstelling pas gaan nastreven als duidelijk is dat er veel winst te behalen valt. Vanuit interesse starten organisaties eerst maar eens een paar kleine projecten. Dat lijkt een goed streven en iedere stap in de goede richting is er één. Maar als de eerste projecten niet opleveren wat er was bedacht, blijft men met een halfslachtig resultaat zitten.
Minder slecht is niet hetzelfde als helemaal goed. Niet vanuit kosten effectiviteit èn niet vanuit duurzaamheid.
Lees verder

Een MVO beleid met grote impact, hoe kun je alle medewerkers betrekken?

Het blijkt een lastig vraagstuk: “wat moet onze organisatie met het MVO beleid?” MVO is een brede term; van idealisme tot “greenwashing”. Juist in deze extremen is het lastig om de hele organisatie mee te krijgen. Ons advies is om een fact-based benadering te kiezen.

We geven hiervoor de volgende tips:
Continue reading

Het KANO-model

Het Kano model van Noriaki Kano (uit 1984) beschrijft drie soorten klantbehoefte:
1) “Moet er zijn”
Dit zijn behoefte waar in ieder geval aan voldaan moet worden om de klant binnen te halen / houden. Dit wordt ook vaak vertaald naar “basis op orde”
2) “Hoe meer hoe beter”
Naast de basis, zijn zaken die een klant over de streep kunnen trekken om tot aankoop over te gaan, hoe meer van zoiets, hoe beter het de klant uitkomt.
3) “Prettige Extra’s” Continue reading