Innovatie en Lean

Innovatie is hip. Innoveren met behulp van de inzichten uit Lean is zeker hip sinds het uitkomen van het boek “the Lean Startup” (Eric Ries, 2011). En de link tussen … Lees verder →

Loop mee met het proces

Thomas Leuthard CC BY … ook wel “process walk” of “Gamba Walk” genoemd. Ik heb het dan over een aantal medewerkers van een organisatie dat letterlijk gaat lopen; lopen langs … Lees verder →

Hoe maak je iets Poka Yoke?

Poka Yoke wordt meestal vertaald met de term: “voorkomen van (onbedoelde) fouten”. Het is een begrip dat je vaak tegenkomt bij Lean en Lean Six Sigma. Mooi, om een product … Lees verder →

Een helder verbeterdoel

michaelgoodin / Foter / CC BY-NC-ND Als je helder hebt welk probleem je wilt oplossen met het verbeterproject, zul je ook helder moeten maken wat je wilt bereiken. En dat … Lees verder →

Het proces in beeld

CJS*64 A man with a camera / Foter / CC BY-ND Wat is eigenlijk een proces? Een hele nette definitie van een Proces is: “aaneengeschakelde activiteiten om één of meer … Lees verder →

Een Goed Probleem

Nando.uy / Foter / CC BY-NC-SA Misschien een verwarrende titel? Want we willen toch helemaal geen problemen, zeker geen goede (grote) problemen. Ik bedoel het iets anders… Welk probleem wil … Lees verder →

PDCA in de praktijk

Veel organisaties kennen, of hebben wel eens gehoord van de cyclus “Plan Do Check Act”. In de praktijk past men toch vooral Plan en Do het meeste toe. Een eenvoudig … Lees verder →

Fact Based werken met Lean

“Werken jullie fact based?” “Ja, natuurlijk, we werken Lean”. Veel organisaties die de Lean aanpak hanteren, weten dat het verstandig is om je te baseren op feiten en niet op … Lees verder →

Het vitaliteitsmodel

Meer Flow in mensen en processen In sommige organisaties zijn medewerkers zeer betrokken, in andere organisaties is daarvan geen sprake. In de ene organisatie lopen de processen vlekkeloos, de proces … Lees verder →